Về Viện Di Động

Tại sao xuất hiện màn hình Laptop bị xanh lá cây?

Tại sao xuất hiện màn hình Laptop bị xanh lá cây?