Về Viện Di Động

Mua iPhone 7 plus cũ chọn dung lượng nào hợp lý?

Mua iPhone 7 plus cũ chọn dung lượng nào hợp lý?