Về Viện Di Động

Ngày Quốc Khánh là ngày gì? Lễ 2/9 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Ngày Quốc Khánh là ngày gì? Lễ 2/9 được nghỉ bao nhiêu ngày?