Người dùng có thể sạc tai nghe AirPods mà không cần hộp đựng hay không?

Người dùng có thể sạc tai nghe AirPods mà không cần hộp đựng hay không?