Về Viện Di Động

Người dùng có thể sạc tai nghe AirPods mà không cần hộp đựng hay không?

Người dùng có thể sạc tai nghe AirPods mà không cần hộp đựng hay không?