Về Viện Di Động

OPPO Pad: Máy tỉnh bảng đầu tiên của OPPO sẽ có chipset Snapdragon 870, pin 8.360 mAh

OPPO Pad: Máy tỉnh bảng đầu tiên của OPPO sẽ có chipset Snapdragon 870, pin 8.360 mAh