Về Viện Di Động

Cảnh báo nguy hiểm khi dùng pin sạc dự phòng kém chất lượng gây cháy nổ, mất an toàn điện

Cảnh báo nguy hiểm khi dùng pin sạc dự phòng kém chất lượng gây cháy nổ, mất an toàn điện