Về Viện Di Động

Sạc pin iPhone 11 qua đêm có sao không? Có làm pin bị chai không?

Sạc pin iPhone 11 qua đêm có sao không? Có làm pin bị chai không?