Sạc pin iPhone 11 qua đêm có sao không?

Sạc pin iPhone 11 qua đêm có sao không?