Về Viện Di Động

Samsung Galaxy Note 9 bị lỗi màn hình ám xanh vàng, đơ, giật

Samsung Galaxy Note 9 bị lỗi màn hình ám xanh vàng, đơ, giật