Về Viện Di Động

Samsung Galaxy S22 có thể bị trì hoãn cho đến tháng 3 do sự thiếu hụt chipset

Samsung Galaxy S22 có thể bị trì hoãn cho đến tháng 3 do sự thiếu hụt chipset