Samsung Galaxy S22 series có gì nổi bật? Có nên chờ đợi Galaxy S22 không?

Samsung Galaxy S22 series có gì nổi bật? Có nên chờ đợi Galaxy S22 không?