Samsung Galaxy S22 và S21 có thể nhận được nhiều bản cập nhật hơn so với các dòng điện thoại khác

Samsung Galaxy S22 và S21 có thể nhận được nhiều bản cập nhật hơn so với các dòng điện thoại khác