Về Viện Di Động

Samsung Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 sẽ ra mắt với những nâng cấp quan trọng về thiết kế

Samsung Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 sẽ ra mắt với những nâng cấp quan trọng về thiết kế