Về Viện Di Động

Thay màn hình iPhone 6 và 6 Plus sẽ phải chờ đợi mất bao lâu?

Thay màn hình iPhone 6 và 6 Plus sẽ phải chờ đợi mất bao lâu?