Về Viện Di Động

Xiaomi MIX Fold 3 dự kiến có ống kính tiềm vọng mới, cải thiện camera vốn quá “nghèo nàn” 

Xiaomi MIX Fold 3 dự kiến có ống kính tiềm vọng mới, cải thiện camera vốn quá “nghèo nàn”