Về Viện Di Động

Tin rò rỉ quan trọng: Samsung có thể đưa Galaxy Note 21 trở lại vào năm sau

Tin rò rỉ quan trọng: Samsung có thể đưa Galaxy Note 21 trở lại vào năm sau