Về Viện Di Động

Với tầm giá khoảng 8 triệu, nên mua iPhone Xr cũ hay Galaxy A52 mới?

Với tầm giá khoảng 8 triệu, nên mua iPhone Xr cũ hay Galaxy A52 mới?