Xiaomi 12 series có thể sẽ được ra mắt vào ngày 28 tháng 12

Xiaomi 12 series có thể sẽ được ra mắt vào ngày 28 tháng 12