Xiaomi 12 Ultra có thể sẽ được công bố vào tháng 3 và có mức giá cao hơn

Xiaomi 12 Ultra có thể sẽ được công bố vào tháng 3 và có mức giá cao hơn