Về Viện Di Động

Xiaomi Mi Mix Fold trải qua thử nghiệm uốn cong trực tiếp hơn 200.000 lần gập trong 89 giờ

Xiaomi Mi Mix Fold trải qua thử nghiệm uốn cong trực tiếp hơn 200.000 lần gập trong 89 giờ