Về Viện Di Động

128GB có đủ cho iPad Pro 2021? Bạn nên mua tùy chọn dung lượng lưu trữ nào?

128GB có đủ cho iPad Pro 2021? Bạn nên mua tùy chọn dung lượng lưu trữ nào?