• Trang chủ
  • Tin tức
  • Bạo loạn bùng phát – Hơn 2000 nhân viên đập phá nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Bạo loạn bùng phát – Hơn 2000 nhân viên đập phá nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Bạo loạn bùng phát – Hơn 2000 nhân viên đập phá nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ