Về Viện Di Động

Bất ngờ Apple ra mắt AirPods Max với giá 549 USD có tính năng khử ồn chủ động và có chip H1

Bất ngờ Apple ra mắt AirPods Max với giá 549 USD có tính năng khử ồn chủ động và có chip H1