Về Viện Di Động

Apple phát hành bản cập nhật iOS 14.3 và iPadOS 14.3 beta 3 cho nhà phát triển, bạn đã cài đặt chưa?

Apple phát hành bản cập nhật iOS 14.3 và iPadOS 14.3 beta 3 cho nhà phát triển, bạn đã cài đặt chưa?