Cách kiểm tra mức pin của Apple Watch trên cả đồng hồ và iPhone

Cách kiểm tra mức pin của Apple Watch trên cả đồng hồ và iPhone