Bạn đã biết cách sạc pin điện thoại mới mua thế nào để tăng tuổi thọ pin chưa?

Bạn đã biết cách sạc pin điện thoại mới mua thế nào để tăng tuổi thọ pin chưa?