Làm thế nào để chuyển tin nhắn iPhone sang thiết bị Android đơn giản nhất?

Làm thế nào để chuyển tin nhắn iPhone sang thiết bị Android đơn giản nhất?