Về Viện Di Động

[BẬT MÍ] có nên bật chế độ tiết kiệm pin trên iPhone, Samsung không?

[BẬT MÍ] có nên bật chế độ tiết kiệm pin trên iPhone, Samsung không?