Về Viện Di Động

Điện thoại còn 50 pin có nên sạc? Nên sạc khi còn bao nhiêu phần trăm pin?

Điện thoại còn 50 pin có nên sạc? Nên sạc khi còn bao nhiêu phần trăm pin?