Về Viện Di Động

Có nên thay main điện thoại không? Giá thay main bao nhiêu?

Có nên thay main điện thoại không? Giá thay main bao nhiêu?