Về Viện Di Động

Có nên thay pin MacBook không? Khi nào nên thay pin Macbook?

Có nên thay pin MacBook không? Khi nào nên thay pin Macbook?