Về Viện Di Động

Nhiều điện thoại Samsung bất ngờ gặp sự cố “treo máy” nghiêm trọng tại Việt Nam

Nhiều điện thoại Samsung bất ngờ gặp sự cố “treo máy” nghiêm trọng tại Việt Nam