Về Viện Di Động

DxOMark đánh giá ra sao về camera của Samsung Galaxy S20 Plus?

DxOMark đánh giá ra sao về camera của Samsung Galaxy S20 Plus?