Về Viện Di Động

Dự kiến vào năm 2021 Apple sẽ lộ diện chip M1X với hiệu năng khủng hơn M1

Dự kiến vào năm 2021 Apple sẽ lộ diện chip M1X với hiệu năng khủng hơn M1