iPad và MacBook sắp được sản xuất tại Việt Nam

iPad và MacBook sắp được sản xuất tại Việt Nam