Về Viện Di Động

[HỎI ĐÁP] iOS 17.1 có hao pin không? Có nóng máy không?

[HỎI ĐÁP] iOS 17.1 có hao pin không? Có nóng máy không?