Về Viện Di Động

Tại sao có hiện tượng iPad bị phồng pin? Cách xử lý thế nào?

Tại sao có hiện tượng iPad bị phồng pin? Cách xử lý thế nào?