iPad Pro 2022 mới sẽ sử dụng màn hình LED mini, sạc MagSafe và công bố vào tháng 5

iPad Pro 2022 mới sẽ sử dụng màn hình LED mini, sạc MagSafe và công bố vào tháng 5