Về Viện Di Động

iPhone 15 Pro sẽ có camera zoom quang học 5x và sử dụng kính tiềm vọng

iPhone 15 Pro sẽ có camera zoom quang học 5x và sử dụng kính tiềm vọng