Về Viện Di Động

iPhone 15 Pro Max ra mắt chính thức: Cổng USB-C, Action Button mới, Khung Titan siêu bền bỉ, Ray Tracing, Video 3D

iPhone 15 Pro Max ra mắt chính thức: Cổng USB-C, Action Button mới, Khung Titan siêu bền bỉ, Ray Tracing, Video 3D