Đánh giá iPhone 7 Plus: Năm 2021 có còn đáng mua?

Đánh giá iPhone 7 Plus: Năm 2021 có còn đáng mua?