Về Viện Di Động

Sự ra đời của iPhone dùng cổng USB-C có làm cho cổng Lightning của Apple lỗi thời?

Sự ra đời của iPhone dùng cổng USB-C có làm cho cổng Lightning của Apple lỗi thời?