iPhone SE 3 rò rỉ: Có thể được phát hành vào tháng 4 và có thiết kế giống với iPhone 11

iPhone SE 3 rò rỉ: Có thể được phát hành vào tháng 4 và có thiết kế giống với iPhone 11