Về Viện Di Động

iPhone SE 3 hay iPhone SE Plus 5G – Apple sẽ đặt tên cho iPhone tiếp theo là gì?

iPhone SE 3 hay iPhone SE Plus 5G – Apple sẽ đặt tên cho iPhone tiếp theo là gì?