So sánh iPhone X và iPhone 8 Plus: Phiên bản nào đáng mua?

So sánh iPhone X và iPhone 8 Plus: Phiên bản nào đáng mua?