Về Viện Di Động

Tại sao iPhone Xs bị đơ, liệt cảm ứng?

Tại sao iPhone Xs bị đơ, liệt cảm ứng?