Làm gì khi iPhone sạc không vào Pin?

Làm gì khi iPhone sạc không vào Pin?