Làm gì khi iPhone sạc không vào pin để có thể hoạt động trở lại?

Làm gì khi iPhone sạc không vào pin để có thể hoạt động trở lại?