Làm thế nào để mở khóa iPhone của bạn bằng thiết bị Apple Watch?

Làm thế nào để mở khóa iPhone của bạn bằng thiết bị Apple Watch?