Về Viện Di Động

Lộ diện thiết kế của Samsung Galaxy A03s: Cảm biến vân tay cạnh sườn, phân khúc dưới 4,7 triệu đồng

Lộ diện thiết kế của Samsung Galaxy A03s: Cảm biến vân tay cạnh sườn, phân khúc dưới 4,7 triệu đồng