Về Viện Di Động

MacBook Air 2022 sẽ có chip Apple M2 và cổng USB-C mở rộng hơn

MacBook Air 2022 sẽ có chip Apple M2 và cổng USB-C mở rộng hơn