Về Viện Di Động

Macbook Air M1 và iPad Pro 2021: Đều sở hữu chip M1, giá khoảng 1000 đô la, bạn sẽ chọn thiết bị nào?

Macbook Air M1 và iPad Pro 2021: Đều sở hữu chip M1, giá khoảng 1000 đô la, bạn sẽ chọn thiết bị nào?